Hakkımızda

Anasayfa  >  Hakkımızda

 • Doğru ürün ile doğru yöntemi birleştirir,
 • Bilgi haritası ile öğrencilerin öğrenme düzeyini yıl boyu takip eder,
 • Müfredattaki tüm konuları içeren Dijital Soru Havuzu ile yıl boyu öğrencilerin ve öğretmenlerin en büyük yardımcı kaynağıdır,
 • Öğretmenler öğrencileri ile video, interaktif içerik, döküman paylaşabilir ve online sınavlar uygulayabilir,
 • Elde edilen sonuçlar ile etüt dersi uygulamalarının niteliği artar,
 • Öğrencinin başarısını arttırmayı hedefler,
 • Kurumların ve öğrencilerin teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanacabilecekleri özel bir uygulamadır,
 • BİS (Başarı İzleme Sistemi); Öğrencinin ve kurumun başarısını çok yönlü olarak izlemeyi sağlayan teknolojik bir değerlendirme sistemidir,
 • Eğitim sektöründe teknolojinin doğru kullanımı ve kurumlarının çok yönlü ölçme değerlendirme yapabilmesi sağlar,
 • Öğrencilerin bilgilerini ölçerek, edindikleri ve edinemedikleri kazanımları öğretmenlerine raporlar,
 • BİS (Başarı İzleme Sistemi) sayesinde başarının önündeki tüm engeller önceden tespit edilerek gerekli tüm tedbirler (ödevlendirme, etüt, birebir çalışma vb.) alınabilir.